Cách phân biệt cây Cần Sa đực hay cái?

Comments

Áp dụng quản lý dự án trong dự báo phòng chống Covid.

Trong quản lý dự án có rất nhiều công cụ để hỗ trợ quản lý thời gian, nhân sự và công việc. Một trong những công cụ đó chính là biểu đồ Gantt (Gantt Chart).

Henry Gantt đã phát minh ra biểu đồ này bằng cách sắp xếp các chuỗi công việc cần phải làm theo thứ tự quan hệ ràng buộc với nhau, để từ đó có thể ước lượng được thời gian sớm nhất để hoàn thành toàn bộ các công việc. Các mối quan hệ giữa công việc là start-to-start, finish-to-start và finish-to-finish.

Ví dụ với tuyên bố của ông phó Đam, ông ta nói rằng ‘Sẽ dập dịch trong 8 ngày’.

Nếu chúng ta biết rằng thời gian ủ bệnh của covid là 14 ngày thì đây chính là quan hệ bắt buộc “finish-to-start” hoặc “finish-to-finish” để cho một hành động khác bắt đầu, trước khi có thể tuyên bố là nạn dịch đã được dập tắt.

Với cách nhìn dựa theo quản lý dự án như trên thì tuyên bố của ông Đam rõ ràng là vớ vẩn và duy ý chí.


Comments

Miyamoto Musashi anh là ai?

Một kiếm sĩ bất khả chiến bại?, một họa sĩ, một nghệ nhân điêu khắc tài năng?, hay là một nhà thư pháp với bộ Ngũ Luân Thư nổi tiếng?

Với tổng số trên 60 lần chiến thắng và chưa hề nếm mùi thất bại qua hình thức song đấu bằng kiếm. Trong trận đấu nổi tiếng cuối cùng, Musashi chỉ dùng một cái mái chèo được gọt đẽo vội vàng trên đường đi cũng đã hạ được Sasaki Kojiro, một Samurai danh tiếng lẫy lừng thời đó.

Khác với các Samurai chỉ biết phụng mệnh thân chủ của mình để kiếm sống, Musashi là một gã lãng từ phiêu bạt trên giang hồ, vừa đi tìm các danh kiếm để thách đấu, vừa tự tìm tòi và học hỏi thêm về tâm lý và triết lý của cuộc sống để áp dụng trong đối kháng.

Không chỉ là một tay kiếm khách giang hồ, Musashi còn là một nhà nông, một thiền sư nghiên cứu rất nhiều về kinh phật, một nghệ sĩ hội họa và điêu khắc. Về cuối đời ông đã để lại cho thế giới một tác phẩm Ngũ Luân Thư (A Book of Five Rings), được áp dụng rất nhiều trong cả kinh doanh và binh pháp.

Comments

Top