Thay hai “quả thận” của Đức vào cho con Amp đèn

Comments

Anh ta đã bẻ khóa cái USB key bảo mật như thế nảo?

Một kỹ sư điện, một nhà phát minh và cũng là một hacker phần cứng nổi tiếng với biệt danh Kingpin.

Joe Grand đã dùng kỹ thuật “fault injection”, qua đó anh ta đã tạo ra một môi trường hoạt động bất bình thường cho thiết bị để từ đó làm cho nó trở chứng và không hoạt động bình thường.

Joe đã thành công trong việc can thiệp vào phần cứng của thiết bị như loại bỏ các tụ lọc nhiễu ra khỏi thiết bị, khỏi động thiết bị hàng ngàn lần để làm cho thiết bị rơi vào trạng thái hoạt động bất bình thường, từ đó anh ta đã ép cho thiết bị là cái USB Key an toàn chứa “private key” rơi vào trạng thái “debug” để đọc được lại mã PIN gồm 5 chữ số chứa trong RAM.

Thành công này đã cứu cho đồng chủ nhân của số Bitcoin trị giá trên 2 triệu đô mà anh bạn của anh ta đã quên mật khẩu PIN để truy cập private key.

Một video clip với người thật, cảnh thật, vô cùng hấp dẫn, xem còn hồi hộp hơn cả các phim bom tấn của Hollywood

Comments

Top