Thành phố Canberra nằm chìm trong mây trắng

Mời các bạn lên đỉnh ngọn núi Ainslie cao thứ nhì ở Canberra để ngắm toàn cảnh Canberra nằm chìm trong những làn mây trắng vào buồi sáng mùa Đông.

Comments

Top